Dịch vụ

 • TẨY Ủ DƯỠNG DA TOÀN THÂN

  TẨY Ủ DƯỠNG DA TOÀN THÂN

  Sử dụng tre ấm để kích hoạt hiệu ứng tinh thể trên cơ thể, tạo ra một khu vực tương tác của cơ thể với các điện để tạo...

  xem thêm
 • NAIL & CHĂM SÓC DA TAY-CHÂN

  NAIL & CHĂM SÓC DA TAY-CHÂN

  Sử dụng tre ấm để kích hoạt hiệu ứng tinh thể trên cơ thể, tạo ra một khu vực tương tác của cơ thể với các điện để tạo...

  xem thêm
 • MASSAGE MẶT

  MASSAGE MẶT

  Sử dụng tre ấm để kích hoạt hiệu ứng tinh thể trên cơ thể, tạo ra một khu vực tương tác của cơ thể với các điện để tạo...

  xem thêm
 • MASSAGE NẾN

  MASSAGE NẾN

  Sử dụng tre ấm để kích hoạt hiệu ứng tinh thể trên cơ thể, tạo ra một khu vực tương tác của cơ thể với các điện để tạo...

  xem thêm
 • MASSAGE TRE

  MASSAGE TRE

  Sử dụng tre ấm để kích hoạt hiệu ứng tinh thể trên cơ thể, tạo ra một khu vực tương tác của cơ thể với các điện để tạo...

  xem thêm
 • MASSAGE THẢO DƯỢC

  MASSAGE THẢO DƯỢC

  Sử dụng tre ấm để kích hoạt hiệu ứng tinh thể trên cơ thể, tạo ra một khu vực tương tác của cơ thể với các điện để tạo...

  xem thêm
 • MASSAGE VUỐT ĐÁ NÓNG

  MASSAGE VUỐT ĐÁ NÓNG

  Sử dụng tre ấm để kích hoạt hiệu ứng tinh thể trên cơ thể, tạo ra một khu vực tương tác của cơ thể với các điện để tạo...

  xem thêm
 • MASSAGE CHÂN

  MASSAGE CHÂN

  Sử dụng tre ấm để kích hoạt hiệu ứng tinh thể trên cơ thể, tạo ra một khu vực tương tác của cơ thể với các điện để tạo...

  xem thêm
 • GỘI ĐẦU DƯỠNG SINH.

  GỘI ĐẦU DƯỠNG SINH.

  Sử dụng tre ấm để kích hoạt hiệu ứng tinh thể trên cơ thể, tạo ra một khu vực tương tác của cơ thể với các điện để tạo...

  xem thêm